Lepointdevente.com

Retour à 2022-2023

Saison 2013 - 2014


Saison 2014 - 2015


Saison 2015 - 2016


Saison 2016 - 2017

Saison 2017 - 2018

Saison 2018 - 2019
Saison 2019 - 2020

Fred Fortin - 22 octobre 2021 - 21H00


Fred Fortin 2021

Yves Lambert Trio - Tentation, Samedi le 27 novembre 2021


Yves Lambert Disraeli 2021

Kutsi Merki - Musique Bulgare

Samedi 19 février 2022 20H00
Kutsi Merki - Musique Bulgare 2022
Maude Audet - Trio - Translations

Samedi 19 mars 2022 20H00
Maude Audet - Trio - Translations
Simon Delisle - Humour

Vendredi 15 avril 2022 20H00
Simon Delisle - Humour
Geneviève Gagnon - Conférence

Samedi 7 mai 2022 14h00
Geneviève Gagnon - Conférence


Retour à 2022-2023


Cabaret des arts

310, rue Laurier

Disraeli

G0N 1E0

418-449-2771 #245